textile
Textile
2003
electrical wires, tension, led
cm 40x60

tessuto tessuto tessuto